GroenGedaan!

Keurmerk van stichting Duurzaam

CAP Automotive heeft de erkenning GroenGedaan! van stichting Duurzaam ontvangen. De erkenning wordt verstrekt aan leveranciers en producenten van producten waaraan eisen worden gesteld in het kader van de certificering Duurzaam|Repareren, Duurzaam|Herstel en/of Duurzaam|Autowassen. De eisen worden beheerd door de respectievelijke Colleges van Deskundigen.

Erkende leveranciers zijn afdoende op de hoogte van de gestelde eisen en hebben de eigen producten voor toetsing op conformiteit aangeboden. Men is in staat en geautoriseerd prodcuten die aan de eisen voldoen te oormerken. De geautoriseerde producten zin op de website van de stichting Duurzaam terug te vinden. Alleen bij deze geautoriseerde producten mag men gebruikmaken van de naam en het beeldmerk Groengedaan! van de stichting Duurzaam

De leverancier wordt periodiek getoetst op een correct gebruik van zijn bevoegdheden en adviseren van zijn klaten op gebied van duurzame producten. Dit certificaat kent een geldigheidsduur van één (1) jaar.